CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Eğilimi Taşımayan Kendine Zarar Verme Bozukluğunun DSM-5 Tanısı: Ampirik Literatürün Gözden Geçirilmesi

| December 4, 2018

 DSM Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabının  5. sürümünde İntihar Eğilimi Taşımayan Kendine Zarar Verme Bozukluğu (NSSID) kriterlerinin sunulmasıyla, ölçütlerin çocuk ve ergen örnekleri üzerinde gözlemlendiği ampirik çalışmalar ortaya çıkmıştır.NSSID daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyan bir alan olduğu için, ampirik veriler ; prevalans oranları, özellikleri, klinik korelatörler ve bozukluğun potansiyel bağımsızlığı ile ilgili önerilen kriterler hakkında bilgi […]

Majör Depresyonda Relaps ve Nüks Önlenmesinde Davranışsal Aktivasyon, Bilişsel Terapi ve Antidepresan İlaçların Randomize Denemesi

| November 14, 2018

Bu çalışma majör depresyona sahip erişkinlerde yapılan randomize kontrollü bir denemeden tedaviye yanıt verenleri izlemiştir. İlaç ile tedavi edilen, ancak plasebo üzerine geri çekilen hastalar, önceki davranışsal aktivasyon, önceki bilişsel tedavi veya sürekli ilaç tedavisi alan hastalarla karşılaştırıldığında, bir yıllık takip süresi boyunca daha fazla relaps geçirmiştir. 1 yıl boyunca uygulanan psikoterapi, izlemin ikinci yılında […]

Yardımcı Olmayan Düşünceyi Tanımlamak ve Zorlamak

| October 22, 2018

Beş Alan modeli, bireylerin bir durum ya da problem hakkında ne düşündüklerini duygusal ve fiziksel olarak nasıl hissettiklerini ve yaptıkları şeyi nasıl değiştirebileceğini gösterir. Beş alan birbirine bağımlıdır, her biri diğerlerine etki eder.  Deneysel araştırma verileri (Williams & Dritschel, 1988; Dalgleish & Watts, 1990), hem işlem tarzlarının hem de düşünme içeriğinin farklı duygusal durumlarda değiştiğini […]

Bipolar Bozuklukta Benlik Değer Duygusu ve Kognitif Terapiye Yanıt

| May 3, 2018

Kognitif Terapi, bipolar bozukluk için gözlem yapmanın ve duyguların, düşüncelerin, davranışların düzenlenmesinin önemi üzerinde durur. Benlik Değer Duygusunun Artışı Ölçeği, bipolar bozukluk tanısına sahip kişilerin kendilerini ne derecede hareketli, ikna edici ve yaratıcı olarak algılayıp değerlendirirdiklerini ölçmektedir. Bu özellikler “biraz yüksek” olma durumu ile ilgilidir ve klinik hipomani derecesine ulaşmamıştır. Bu ölçekte, puanı yüksek olan kişilerin […]

CBTiSTANBUL Workshoplara Başvurabilmek için:

| August 2, 2013

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS