Warning: include_once(/data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/advanced-cache.php on line 14

Warning: include_once(): Failed opening '/data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/services/vux/lib/php') in /data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/advanced-cache.php on line 14
CBTiSTANBUL » bipolar disorder

CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bipolar Bozuklukta ve Unipolar Depresyonda Bilişler: İntihar İmajları

| November 18, 2019

Amaç: Bipolar bozukluk tüm psikiyatrik bozukluklar içinde en yüksek intihar oranına sahiptir. Unipolar depresyonda bireyler, intihar düşüncelerine sahipken; etkili, intiharı yansıtan bir ölümün ya da ölümden sonraki akıbetlerinin imajlarına sahip olduklarını belirtmişler ancak bu olgu bipolar bozukluk için araştırılmamıştır. Bu yüzden bu araştırmada araştırmacılar; bipolar bozukluğu olan (n=20) ve unipolar depresyonu olan (n=20) bireylerin geçmişteki ani […]

Bipolar Bozuklukta Benlik Değer Duygusu ve Kognitif Terapiye Yanıt

| May 3, 2018

Kognitif Terapi, bipolar bozukluk için gözlem yapmanın ve duyguların, düşüncelerin, davranışların düzenlenmesinin önemi üzerinde durur. Benlik Değer Duygusunun Artışı Ölçeği, bipolar bozukluk tanısına sahip kişilerin kendilerini ne derecede hareketli, ikna edici ve yaratıcı olarak algılayıp değerlendirirdiklerini ölçmektedir. Bu özellikler “biraz yüksek” olma durumu ile ilgilidir ve klinik hipomani derecesine ulaşmamıştır. Bu ölçekte, puanı yüksek olan kişilerin […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS