CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Süpervizyon

Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyonu

EMEL STROUP ABPP, ACT

ACT Certified Trainer / Consultant

CBTiSTANBUL 2017-2018

 

Ruh sağlığı alanında psikoterapist olarak çalışan psikiyatristler ve master derecesine sahip, aktif olarak danışan gören psikologlara, psikolojik danışman ve rehberlik çalışanlarına yönelik CBTiSTANBUL bünyesinde, Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT tarafından BECK YÖNELİMLİ KOGNİTİF TERAPİ süpervizyonu verilecektir.

Süpervizyon, klinisyenlerin temel psikoterapi becerilerini geliştirmeye yönelik olarak Kognitif Terapi yönelimi dahilinde şu başlıkları kapsayacaktır:

 • Terapötik ilişkinin ve iş birliğinin kurularak terapi sürecinde korunması

-İstenen sonuca götürecek terapötik iş birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi

-Terapi hedeflerinin ve tedavi planının uygulanması ve bunun önemi

-Tedavi planı doğrultusunda terapi hedeflerine ulaşılması

-Terapideki ilerlemenin değerlendirilmesi ve ölçümü

 • Kognitif Terapi’nin teorik bilgilerinin uygulamaya geçirilmesi
 • Terapinin hedeflerine ulaşmada psikoterapi becerilerini Kognitif Terapi yönelimli yaklaşım dahilinde kullanabilme

Kognitif modele göre;

 • Farklı tanılara yönelik farklı Kognitif Terapi tekniklerinin uygulanması
 • Seansların yapılandırılması
 • Tedavi sürecinin her aşamasında CBT vaka formülasyonunun göz önünde bulundurulması ve gerektiğinde vakanın yeniden formüle edilmesi
 • Prognostik faktörleri temel alarak danışanın iyileşme sürecini değerlendirip, uygun müdahalelerde bulunulması
 • Terminasyon ve nüks önleme
 • Terapi sürecinde oluşabilecek tıkanıklarla nasıl baş edileceğinin öğrenilmesi
 • İntihar riskinin belirlenmesinde gerekli bilgi ve becerilerin aktarılması ve intihar riskinin önlenmesi
 • Hem terapi sürecinde hem de mesleki alanda karşılaşılan etik dilemma, risklerin belirlenmesi ve çözülmesi
 • ACT sertifikasyonuna hazırlık amacıyla süpervizyon sürecinin ikinci ya da üçünde senesinde olan katılımcıların ACT Rating Scale’e uygun olarak değerlendirilmeleri ve hazırlanmaları

*Süpervizyon Programını eksiksiz tamamlayan katılımcılara  yıl sonunda Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon Katılım Belgesi verilecektir.

ÖNKOŞULLAR:

 • Ruh sağlığı alanında master derecesine sahip olmak,
 • Aktif olarak danışan görmek,
 • “Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri” (13 saat) workshopuna katılmış olmak,
 • “Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması” (12 saat)  workshopuna katılmış olmak

(Bu workshopların süpervizyona başlamadan önce alınması tercih edilir. Önceden almayanların ise süpervizyonun ilk döneminde olması şartıyla bu workshopları tamamlamaları gerekmektedir.)

Katılımcılarla ön görüşme yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan ve ödemesini yapan adayların kesin kaydı tamamlanacaktır. Kontenjan tamamlandıktan sonra kayıt alınmayacaktır.

Süpervizyona katılmak isteyen adayların özgeçmişlerini info@cbtistanbul.com adresine yollamaları rica olunur. Buna ek olarak, http://cbtistanbul.com/application.html adresine girererek başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Özgeçmişi uygun olan adaylara ön görüşme randevusu verilecektir.

*Tek oturum ücreti 130 TL’dir (Bu ücrete KDV dahildir ve ödemeler 2 yarı dönem olarak alınacaktır.) 40 saati dolduran katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Süpervizyon her çarşamba saat 19:00-20:30 arası olacaktır.

Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2017
Süpervizyon başlangıç tarihi: 27 Eylül 2017

*Tarihlerde değişiklik olabilir.

AdresCBTiSTANBUL

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS