CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Tedavilerin Potansiyelleri ve Sınırlamaları

Posted By on February 13, 2019

Maruz kalma ve müdahale önleme (ERP), obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) için iyi bilinen bir tedavi yöntemidir. Bununla birlikte, birçok hasta için tamamen etkili değildir ve bazıları bu tedaviden fayda görmez veya hoşlanmaz. Son 3 yılda, bu eksiklikleri gidermek için ERP gibi maruz kalmaya dayalı tedavilere yardımcı ya da alternatif olarak bilişsel müdahalelerin kullanılmasına artan bir ilgi vardır. OKB için bilişsel terapi ve bilişsel davranış terapi, hiç bir tedaviden daha fazla etkinlik göstermediği ve ERP’den daha düşük bir terapiyi bırakma durumu olduğu görünüyor. Bununla birlikte, ne yazık ki, OKB hastaları için bilişsel müdahaleler tedavi etkinliğini arttırmamıştır; yani bilişsel müdahaleler, ya tek başına ya da ERP ile birlikte, tek başına ERP’den daha etkili değildir. Bu makale bu sonucun nedenlerini göz önünde bulunduruyor ve bilişsel müdahalelerin kullanımına ilişkin göstergeleri tartışıyor. OKB tedavisinde bilişsel yöntemlerin yararlarını ve endikasyonlarını tam olarak değerlendirmek için gelecekteki araştırmaların incelenmesi önerilmektedir.

Referans: Abramowitz, J. S., Taylor, S., & McKay, D. (2005). Potentials and limitations of cognitive treatments for obsessive‐compulsive disorder. Cognitive Behaviour Therapy, 34(3), 140-147.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu

Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklarda Maruz Bırakma Tedavisinin Kullanımı ve Hatalı Kullanımı

Posted By on February 7, 2019

Bu makale, OKB için maruz bırakma temelli tedavi kullanımını tanımlayıp açıklayacaktır. Bu yaklaşım; korkuyu söndürme amacıyla yapılan, korkulan uyarıcı ile yüzleştirmeyi içermektedir. Bununla birlikte, maruz bırakma DSM-5’te OKB ve ilişkili listelenen bazı psikolojik durumlar için uygulanabilir değildir. Maruz bırakmanın ne zaman kullanımının uygun olduğunu, ne zaman uygun olmadığını ve OKB ve ilişkili bozukluklar ile çalışan terapistlerin, hastalarla çalışırken dikkat etmesi gerekenleri açıklayacaktır. 

Referans: Abramowitz, J. S., & Jacoby, R. J. (2014). The use and misuse of exposure therapy for obsessive-compulsive and related disorders. Current Psychiatry Reviews10(4), 277-283.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu 

ERP Kullanarak Obsesif Düşüncelerin ve Bilişsel Ritüellerin Tedavisi Bir Vaka Çalışması

Posted By on January 31, 2019

Bu vaka çalışması, bilişsel davranışçı terapinin maruz kalma ve yanıt önleme (ERP) ile takıntılı düşünceler ve zihinsel ritüeller şikayetiyle gelen genç erkek bir hastaya aşamalı olarak OKB tedavisinin uygulanmasını içerir. Daha önceki çalışmalarda bilişsel OKB semptomları olan hastalar tedaviye dirençli olarak kabul edilmiş olsa da, ERP gibi yeni yaklaşımlar geliştirilmiş ve doğrulanmıştır. Tedavide bu semptomların başarılı bir şekilde tedavi edilmesi ayrıntılı ve bilinçli bir değerlendirme gerektirir. Bu prosedürler için teorik ve ampirik temel, problemin bilişsel davranışçı analizi ile birlikte açıklanmaktadır. Tedavinin gidişatı, değerlendirmenin kullanımı ve klinisyenlere öneriler bu vaka çalışmasında tartışılan diğer konulardır.

Referans: Abramowitz, J. S. (2002). Treatment of obsessive thoughts and cognitive rituals using exposure and response prevention: A case study. Clinical Case Studies, 1(1), 6-24.

Saygılarımla,
Psk. Zeynep Ünal

Anormal ve Normal Obsesyonlar

Posted By on January 21, 2019

Normal obsesyonların oluşumunu ve doğasını saptamak amacıyla birbiriyle ilgili üç çalışma yapılmıştır ve bunlar anormal obsesyonlar ile ilişkilendirilmiştir. Katılımcılar 8 obsesyonel hastayı ve 124’e kadar klinik olmayan katılımcıyı içermektedir. 

Açık olarak, bulgular normal obsesyonun yaygın bir deneyim olduğunu göstermektedir. Bu obsesyonlar, anormal obsesyon biçimlerine benzemektedir. Ayrıca, içerik olarak da benzerlik gösterirler. Bununla beraber; normal ve anormal obsesyonlar bir çok açıdan farklılık göstermektedirler. Bu farklılıklar; sıklık, devam süresi, yoğunluğu ve sonuçları içermektedir. 

Tekrar eden uygulamada, obsesyonların sıklığının, devam süresinin ve rahatsızlık seviyesinin azaldığı gözlemlenmiştir. Bulgular zararlı uyarıcı (noxious stimulus) ile habituasyon teorisinin uygun olduğunu belirtmektedir.

Referans: Rachman, S., & de Silva, P. (1978). Abnormal and normal obsessions. Behaviour research and therapy16(4), 233-248.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu 

Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Etkili psikolojik tedavilerin gelişimi

Posted By on January 10, 2019

ANKE EHLERS, DAVID M. CLARK

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), yakın bir zamanda DSM-5 tanı kitapçığına girmiştir. Diğer anksiyete bozukluklarının tedavisindeki gelişmelere dayanarak, TSSB için bir çok etkili psikolojik tedavi geliştirilmiştir. Bu tedavilerden en etkili olanı hastanın travmatik olayı hatırlatması ve o olayın anlamıdır. Bu makale şu anda bu tedaviler için mevcut kanıtları kısaca gözden geçirmektedir. Daha sonra, fenomenolojik, deneysel ve tedavi geliştirme çalışmalarının bir kombinasyonunun ve TSSB için bir travma odaklı bilişsel davranışçı tedavi, bilişsel terapi (BT) geliştirmek için nasıl kullanıldığını tartışarak etkili psikolojik tedaviler geliştirme sürecini göstermektedir. Bu tedavi programı, Ehlers & Clark’ın (2000) PTSD’de iki temel bilişsel anormallik belirttiği PTSD modelini temel almaktadır. İlk olarak, kronik TSSB’si olan insanlar travmanın kendine özgü kişisel anlamlarını (değerlendirmelerini) ve / veya ciddi bir mevcut tehdit hissine yol açan sekellerini gösterir. İkincisi, travma hafızasının doğası semptomların yeniden yaşandığını açıklar. Kendine özgü değerlendirmelerin, mevcut tehdit algısını azaltmaya yönelik, ancak sorunu önleyerek sorunu sürdürmeye yönelik bir dizi işlevsiz davranışı (güvenlik arayışı gibi) ve bilişsel stratejileri (düşünce baskılaması ve ruminasyon gibi) motive ettiği ileri sürülmektedir. Ama bu değerlendirme ve travma hafızasındaki değişiklikler ve / veya semptomlarda artışlara yol açar. BT bilişsel anormallikleri ve davranışları kişiselleştirilmiş fakat odaklanmış bir şekilde sürdürür. Dört randomize kontrollü çalışma ve iki yaygınlaştırma çalışması TSSB için BT’nin kabul edilebilir ve etkili olduğunu göstermiştir.

Referans: Ehlers, A., & Clark, D. M. (2008). Post-traumatic stress disorder: The development of effective psychological treatments. Nordic Journal of Psychiatry, 62(sup47), 11-18.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS