CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bipolar Bozuklukta Uykusuzluğun Tedavisi

| May 9, 2020

Araştırmanın amacı: Epizodlar arası durumda olan Bipolar Bozukluk I hastalarına uygulanan uykusuzluk tedavisinin hastaların ruh halini, uyku durumlarını ve işleyişlerini geliştirip geliştirmediğini belirlemek.Yöntem: Psikiyatrik bakımın yanı sıra, uykusuzluğu olan Bipolar Bozukluk I tanısı alan katılımcılar, rastgele bir şekilde Bipolar Bozukluk-Bilişsel Davranışçı Terapi modifikasyonuna (CBTI-BP; n = 30) veya psikoeğitime (PE; n = 28) ayrılmıştır. Sonuçlar […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS