CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Cinsel Obsesyonlar ve OKB

Posted By on February 13, 2020

Cinsel obsesyonlar, obsesif-kompulsif bozukluğun yaygın bir tipidir. Bu takıntıların içeriği; parafililerde, TSSB’de ve normal cinsel fantazilerde de görülen tekrarlayan cinsel düşüncelere benzemektedir. Bununla birlikte; formlarının, işlevlerinin ve davranışlar üzerindeki etkilerinin değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bu farklı cinsel düşünce kategorilerini ayırt edememek karmaşaya ve hatalı tedaviye yol açabilmektedir. Bu araştırma; cinsel obsesyonların içeriğini ve biçimini tanımlamakta, cinsel obsesyonlar ve diğer tekrar eden cinsel düşünceler arasındaki farkları belirginleştirmekte ve son olarak cinsel obsesyonları tedavi etme yollarını tartışmaktadır.

Referans: Gordon, W. M. (2002). Sexual obsessions and OCD. Sexual and Relationship Therapy17(4), 343-354.

Saygılarımla,

Psk. Zeynep Ekşioğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS