CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kontrol Davranışları Olmayan OKB Hastalarında Abartılmış Sorumluluk İnançları Var Mıdır?

Posted By on February 10, 2020

Kognitif modele göre, OKB hastalarında zarar vermeye dair abartılmış sorumluluk inançları vardır. Önceki araştırmalarda kontrol davranışları olan OKB hastalarında sorumluluk inancının abartılmış olduğu fakat kontrol davranışları olmayan OKB hastalarında abartılmış sorumluluk inacının olmadığı öne sürülmüştür. Bu araştırmada ise, kontrol etme davranışlarının kirlenme-bulaşma kriterleriyle ilişkili olabileceği gözlemlenmiştir. Araştırmaya 39 kontrol davranışları olan OKB hastası, 20 kontrol davranışları olmayan OKB hastası , 22 anksiyete hastası ve 69 tanı almayan kontrol grubu katılmış, ve OKB semptomlarıyla iç içe geçmeyen Sorumluluk İnancı ölçeği kullanılmıştır. Sonuçlar gösteriyor ki; her iki OKB hasta grubunun abartılmış sorumluluk inançları, anksiyete ve kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kontrol davranışları olan OKB hastaları, tahmin ettikleri sorumluluk inançları bakımından anksiyete hastaları ve kontrol gruplarından yüksek puanlar almıştır. Buna zıt olarak, Kontrol davranışları olmayan OKB hastaları, kontrol grubundan daha fazla tahmini edilen sorumluluk inançına sahip olup, anksiyete ve kontrol davranışları olan OKB hastaları ile karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık görülememiştir.

Referans: Cougle JR, Lee HJ, Salkovskis PM. Are responsibility beliefs inflated in non-checking OCD patients. J Anxiety Disord. 2007;21:153–9.

Saygılarımla,

Psk. Özlem Öztürk


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS