CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Başka ne yapacağımı bilmiyorum: Bakım veren yakınların OKB’de onay arama davranışına bakış açıları

Posted By on January 20, 2020

Aşırı Onay Arayışı (ERS), OKB’de tipik olarak görülen kompulsif davranışlara benzeyen, az araştırılmış ve az anlaşılmış bir davranıştır. Aşırı Onay Arayışı karmaşık, kalıcı, kapsamlı, kişiyi zayıflatıcı olması ile birlikte insanların birbirleri ile olan etkileşimleri üzerinde de bir hakimiyete sahip olabilmektedir. Onay Arayışının OKB’de kompulsif kontrollere benzemesinin yanı sıra, sorumluluğu başkalarına aktarma etkisi de olabilir. Hastaya bakım veren  yakınlarının, OKB hastasının probleminin bir parçası olarak çeşitli ritüellere sıklıkla katılmaları istenir ve hastaya bakım veren yakınlarıı bunu hastayı desteklemenin bir yolu olarak görür. Henüz hasta yakınlarındaki bu tepkileri ortaya çıkaran ve devam ettiren faktörleri anlamanın ilk aşamalarındayız.  Bu mevcut araştırmada, OKB hastalarına onay veren hasta yakınları ile yapılan görüşme bağlamında niteliksel yöntemler kullanılarak ve ayrıntılı bir analiz uygulanarak ERS’nin kişilerarası bileşenleri ele alınmıştır. On  görüşme yapılmış ve tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.  Yedi ana tema Onay Arama ve Sağlama Davranışında önemli olarak tanımlanmıştır. Bunlar; insanların onay arayışını nasıl talep ettikleri, bunu nasıl işledikleri, neden diğer insanların onay verdikleri gibi faktörlerle ilgilidir. Özellikle hasta yakınlarının ERS karşısında hayal kırıklığı yaşamaları yaygın bir tema olarak bulunmuştur. Bulguların klinik sonuçları da tartışılmıştır.

Referans:

Halldorsson, B., Salkovskis, P. M., Kobori, O., & Pagdin, R. (2016). I do not know what else to do: Caregivers’ perspective on reassurance seeking in OCD. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 8, 21-30.

Saygılarımla,
Psk. Mübeccel Oskay


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS