CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

OKB ve Hastalık Kaygısı Bozukluğu Olan Kişiler Neden Aşırı Güvence Ararlar?

Posted By on January 18, 2020

OKB ve hastalık kaygısı bozukluğu olan kişilerde aşırı güvence aramanın yaygın olduğu görülmektedir. Yaygınlığına ve bununla bağlantılı devam eden risklere rağmen aşırı güvence aramanın işlevleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Kompulsif kontrol davranışlarının bir türü olarak kavramsallaştırılmasına rağmen güvence aramanın destekleyici bir yapısı olduğu da düşünülmektedir. Bu çalışma, aşırı güvence arama ve destek arama tanımlamalarına ve bu iki yapı arasındaki benzerliklere; OKB ve hastalık kaygısı bozukluğu hastalarının kullanıldığı bir örneklemle yeni bir yaklaşım sunmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Katılımcılar; güvence ve destek arayışlarının doğasını, hedeflerini ve bu davranışların kendileri ve diğer insanlar üzerindeki etkisi üzerine düşünmüşlerdir. Araştırma için yirmi görüşme yapılmış; bu görüşmeler yazıya geçirilmiş ve tematik analize uygun olarak analiz edilmişlerdir. Aşırı güvence arayışı için altı, destek arayışı için ise beş temel tema belirlenmiştir. Sonuçlar, aşırı güvence aramanın sınırlı tanı özgüllüğünü ortaya koymaktadır. Çarpıcı bir şekilde ise, hastalık kaygısı bozukluğu olan katılımcılar destek aramadıklarını bildirmişlerdir.

Referans: Halldorsson, B., & Salkovskis, P. M. (2017). Why do people with OCD and health anxiety seek reassurance excessively? An investigation of differences and similarities in function. Cognitive therapy and research41(4), 619-631.

Saygılarımla,

Psk. Zeynep Ekşioğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS