CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Sosyal Anksiyete Bozukluğu olan Kişilerde Kognitif Davranışçı Terapinin Olay Sonrası İşleme (post event processing)’deki Etkisi

Posted By on January 14, 2020

Sosyal kaygısı olan kişiler Olay Sonrası İşleme’ye, kişilerarası etkileşimlerinin negatif sonuçlarına odaklanarak sonrasında tekrar gözden geçirmeye yatkındırlar. Bu çalışma, kognitif davranışçı terapinin Olay Sonrası İşleme(PEP)’yi nasıl etkilediğini ve tedavi boyunca sürecin nasıl değiştiğini değerlendirmek için hazırlanmış bir kontrollü çalışmadır. Araştırma, PEP’in tedavi sonucunda azalıp azalmadığını ve değişik seviyelerdeki CBT müdahelesiyle, grup temelli ve sanal gerçeklik maruz bırakma, tedaviyi kısıtlayıp kısıtlamadığını araştıracaktır. Araştırmaya Sosyal Anksiyete Bozukluğu tanısı alan 91 kişi katılmıştır. Tedavi sonucunda PEP’in azaldığını, daha fazla Olay Sonrası İşleme seviyesi yüksek alan kişilerin sosyal anksiyete semptomlarındaki azalmanın düşük seviyedekilerle karşılaştırıldığında daha yavaş gerçekleştiği görülmüştür. Gelecek araştırmalarda, PEP’in tedavi sonuçlarını etkilemesinin nedenleri araştırılmalıdır. 

Referans: Price, M., Anderson, L.P. The impact of cognitive behavioral therapy on post event processing among those with social anxiety disorder. Behav Res Ther. 2011 February ; 49(2): 132–137. doi:10.1016/j.brat.2010.11.006.

Saygılarımla,

Psk. Özlem Öztürk


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS