CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Bilişsel-Davranışçı Terapi: Mevcut Durum ve Gelecekteki Yönelimler

Posted By on December 23, 2019


Bilişsel-davranışçı terapi (BDT), sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisinde en kapsamlı araştırılan non-farmakolojik (ilaç dışı tedavi) yaklaşımdır ve etkinliği çok sayıda araştırmada gösterilmiştir. Bu makale, sosyal kaygı bozukluğu semptomları ve bozulmuş yaşam kalitesinin tedavisi için BDT’nin etkililiği hakkındaki verileri özetlemektedir. Hem kısa vadede hem de uzatılmış takip dönemlerinde çeşitli BDT yaklaşımlarının (BDT tekniklerinin) göreceli etkinliği gözden geçirilmiştir. Sosyal anksiyete bozukluğu olan hastalarda BDT’ye az ya da çok olumlu yanıt veren faktörler incelenmiştir. BDT’nin sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisinde farmakolojik yaklaşımlarla karşılaştırılmasına ve bu yaklaşımların birleştirilmesinin potansiyel faydasına özellikle dikkat edilmektedir. BDT ve farmakoterapi kombinasyonlarının sosyal anksiyete bozukluğunun tedavisine uygulanmasındaki gelecekteki yönelimler tartışılmaktadır.

Referans: Heimberg, R. G. (2002). Cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder: current status and future directions. Biological psychiatry, 51(1), 101-108.


Saygılarımla,
Psk. Mübeccel Oskay


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS