CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi-Bilişsel İşleme Perspektifiyle Yaklaşım

Posted By on December 17, 2019

Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun temelinde kontrol edilemeyen bir endişe bulunan, kişilerde bireysel ve sosyal açıdan birçok sıkıntıya sebep olan psikolojik bir bozukluktur. Tedavisi için ilk olarak bilişsel davranışçı terapi önerilmekle beraber endişenin sonuçlarını klinik anlamda daha verimli bir şekilde önlemeyi hedefleyen gelecek araştırmaların yapılması gerekmektedir. Bilişsel Davranışçı Terapi’ye ek olarak endişelenmeyi sürdüren sistemin daha deneysel şekilde araştırılması gerekmektedir. Bu makale, Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nu sürdüren ‘endişe’nin bilişsel işlemlerine odaklanarak Borkovec ve Costello tarafından geliştirilmiş olan bilişsel davraşçı terapi tekniklerini özetlemektedir. Hirsch ve Mathews modeli, kontrol edilemeyen endişeyi sürdüren bilimsel olarak desteklenmiş 3 işlemi vurgular: Olumsuz yorumlama ve dikkatte yanlılık gibi Implicit cognitive biases (gizli bilişsel önyargılar), sözel düşünce şeklini genelleme ve endişeyi sürdüren dikkati kontrol edebilme. Araştırma, BDT protokolü uyguladığımız yaygın anksiyete bozukluğu olan hastaların klinik verilerine dayanmaktadır. Vakaların anksiyetesinde %74, depresyonda %78 ve endişelerinde %53 oranında iyileşme görülmüştür. Bu makale ayrıca, Yaygın Anksiyete Bozukluğu’na özgü BDT tekniklerinin uygulanmasının ve endişeyi sürdüren bilişsel süreçlerdeki değişimleri hedefleyen klinik terapi becerilerini geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Referans: Hirsch, CR., Beale, S., Grey, N, & Liness, S. Approaching Cognitive Behavior Therapy for Generalized Disorder From A Cognitive Process Perspective. Front. Psychiatry 10: 796.

Saygılarımla,
Psk. Özlem Öztürk


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS