CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Majör Depresyonda İntruzif İmajlar ve Hatıralar

Posted By on December 16, 2019

Depresyon hastalarındaki ızdırap verici intruzif zihinsel imajların sıklığını ve bu intrüzyonların olgusunu araştırmak amacıyla majör depresyonu olan bireylerle görüşülmüştür. Şu anda depresyonda olan 39 kişiden 17’si tekrarlayan intruzif imajlar deneyimlediklerini belirtmişlerdir. İntruzif imajların kontrol edilemediği ve kişilerin gündelik hayatlarını önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Duygusal ve fiziksel yeniden deneyimlemenin yanı sıra bu intrüzyonların “şu anda” yaşınıyor hissi yarattığı da görülmüştür. Yeniden deneyimleme seviyelerinin yüksekliğine rağmen kişilerin disosiyasyon seviyeleri oldukça düşük bulunmuştur. İntruzif imajlar; bazı hastaların depresif ruh halinin korunmasında önemli bir rol oynamasının muhtemel olduğu fikri ile uyumlu olarak otobiyografik hatıraları tanımlayan geniş bir ağın anahtar parçası olarak görülmüştür. Bu intrüzyonları hedef alan müdahalelerin depresif ruh halini olumlu yönde değiştirme potansiyelinin olduğu düşünülmektedir.


Referans: Patel, T., Brewin, C. R., Wheatley, J., Wells, A., Fisher, P., & Myers, S. (2007). Intrusive images and memories in major depression. Behaviour research and therapy45(11), 2573-2580.

Saygılarımla,

Psk. Zeynep Ekşioğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS