CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Psikotik Bozukluğu Olan Bireylerde Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerini Fark Etmek

Posted By on May 9, 2019

Psikotik epizod tanısı konan bireylerin çoğu travma sonrası stres bozukluğu belirti kriterlerini de karşılamaktadır. (PTSD; Mueser, Lu, Rosenberg, & Wolfe, 2010). Ne yazık ki, hem önceki yaşam olaylarından kaynaklanan travma hem de psikotik epizod deneyimlerinden kaynaklanan travma ile birlikte TSSB semptomları bu popülasyonda nadiren fark edilmektedir. Bu makalede travma öyküsü ve TSSB semptomlarını değerlendirme ve bir psikotik bozukluk tanısı alan bir hastada tedaviyi başlatma adımları vurgulanmaktadır.

Referans: Putts, M. R. (2014) Recognizing Trauma and Posttraumatic Stress Disorder Symptoms in Individuals With Psychotic Disorders. Journal of Counseling & Development, 92: 83-89.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS