CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kayıp, Travma ve Psikolojik Dayanıklılık (resilience): Son derece rahatsız edici olayların ardından gelişebilecek insan kapasitesini küçümsüyor muyuz?

Posted By on April 11, 2019

Birçok insan, yaşamlarının bir noktasında kayba veya potansiyel olarak travmatik olaylara maruz kalır ve yine de duygusal olarak olumlu deneyimler yaşamaya devam eder ve fonksiyon becerilerinde sadece küçük ve geçici bozulmalar gösterirler.Ne yazık ki, psikolojinin yetişkinlerin kayıp ya da travma ile nasıl başa çıktığı hakkındaki bilgisi, tedavi isteyen ya da büyük sıkıntı yaşayan kişilerden geldiği için, kayıp ve travma teorisyenleri sık sık psikolojik dayanıklılığı (resilience) nadir ya da patolojik olarak görmüşlerdir. Yazar, psikolojik dayanıklılığın (resilience) iyileşme sürecinden ayrı bir gidişatı temsil ettiğini gösteren kanıtları gözden geçirerek bu varsayımlara karşı çıkmaktadır. Kayıp ya da potansiyel travma karşısında psikolojik dayanıklılığın (resilience), inanıldığından daha yaygın olduğu ve psikolojik dayanıklılığa (resilience) karşı pek çok ve bazen beklenmeyen yollar olduğunu belirtmiştir. 

Referans: Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events?. American psychologist59(1), 20-28.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS