CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Cinsel Travmayı Deneyimleyen Savaş Gazilerinin Travmatik Stres Belirtileri, Aleksitimi ve Başa Çıkma Tarzları

Posted By on March 31, 2019

Bu çalışma, aleksitimi ile başa çıkma stilleri (planlama, pozitif yeniden yorumlama ve büyüme, sosyal duygularla başa çıkma ve inkâr) arasındaki ilişkiyi ve askerlik sırasında cinsel travma yaşayan 170 erkek ve kadın gazinin klinik örneğindeki travma semptomları arasındaki ilişkiyi  incelemiştir. İnkar, travma semptomları ile pozitif olarak ilişkili tek başa çıkma tarzı olarak bulunmuştur ve aleksitimi ile travma semptomları arasındaki ilişkiye de aracılık etmiştir. Aleksitimi planlama ile negatif ilişkili bulunmuştur. Aynı şekilde, aleksitimi ile sosyal-duygusal başa çıkma ve pozitif yeniden yorumlama ve büyüme arasında negatif bir ilişki vardır. Sonuçlar, aleksitimi’nin bireysel başa çıkma tarzlarını öngörmedeki önemli rolü ile ilgilidir.

Referans: Gaher, R. M., O’brien, C., Smiley, P., & Hahn, A. M. (2016). Alexithymia, coping styles and traumatic stress symptoms in a sample of veterans who experienced military sexual trauma. Stress and Health, 32(1), 55-62.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS