CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Cinsel Travmayı Deneyimleyen Savaş Gazilerinin Travmatik Stres Belirtileri, Aleksitimi ve Başa Çıkma Tarzları

| March 31, 2019

Bu çalışma, aleksitimi ile başa çıkma stilleri (planlama, pozitif yeniden yorumlama ve büyüme, sosyal duygularla başa çıkma ve inkâr) arasındaki ilişkiyi ve askerlik sırasında cinsel travma yaşayan 170 erkek ve kadın gazinin klinik örneğindeki travma semptomları arasındaki ilişkiyi  incelemiştir. İnkar, travma semptomları ile pozitif olarak ilişkili tek başa çıkma tarzı olarak bulunmuştur ve aleksitimi ile […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS