CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Psikotik Semptomların Komorbiditesi ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu: DSM-5’te Bir Belirtici için Kanıt

Posted By on March 20, 2019

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ile psikotik semptomların komorbiditesi, bir bozukluğun prevelansına dayanarak beklenenden daha yüksektir. Buna ek olarak; TSSB hastalarında psikotik spektrum bozukluğu kriterlerini karşılamayan psikotik semptomların var olması belirgindir. Bu makale, TSSB ve psikoz ilişkisi ile ilgili olan üç hipotezi tartışmakta ve bu konu ile ilgili farklı hasta grupları ile durumların vaka çalışmalarını sunmaktadır. Bu vaka çalışmalarının ışığında klinik çıkarımlar, DSM’nin bir sonraki baskısının psikotik özelliklere sahip bir TSSB belirleyicisini içermesi önerisinde bulunmaktadır.

Referans: Bosson, J., Reuther, E., & Cohen, A. (2011). The comorbidity of psychotic symptoms and posttraumatic stress disorder: evidence for a specifier in DSM-5. Clinical schizophrenia & related psychoses5(3), 147-154.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS