CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu için Travma Odaklı Bilişsel Tedaviye Yanıtın Erken Dönem Seansı Tahmin Edicileri

Posted By on March 19, 2019

Travma odaklı bilişsel davranış terapisi, travma sonrası stres bozukluğunun tedavisinde etkilidir ancak cevapsızlık oranları % 25 ile% 50 arasında değişmektedir. Sonucu öngören hasta özellikleriyle ilgili önceki araştırmaların sonuçları tutarsızdır ve temel olarak demografik ve tanısal değişkenlere odaklanır. Bu çalışma, erken tedavi seanslarında kötü tedavi yanıtının davranış belirleyicilerinin gözlemlenip gözlemlenmediğini incelemiştir. Fazla perseverasyon (tekrar tekrar düşünme) yapan hastalar, daha düşük düşünce ve duygu ifadesi ve zayıf terapötik ittifakın tedavi sonunda daha zayıf sonuçlarla ilişkili olacağı tahmin edildi. Ayrıca hasta davranışlarının terapötik ittifakla ilişkilerini ve tedavi sunumunun etkinliği ve yeterliliği de bu çalışmada araştırıldı. TSSB için bilişsel tedaviye iyi (n 1 ⁄4 34) veya zayıf cevap vermiş (n 1/4 24) 58 hastanın ilk tedavi seanslarının ses veya video kayıtları alındı, hastaların perseverasyonu, düşünce ve duyguların ifadesi, terapötik ittifak, tedavi sunumu etkinliği ve yetkinliği ve terapist yeterliliği için araştırma yapıldı.Tedaviye zayıf cevap verenler ilk seansta daha fazla perseverasyon ve daha az düşünce ve duygu ifadesi gösterdiler. Hastanın yaptığı perseverasyon, düşüncelerin ve hislerin düşük ifadesi ve daha zayıf terapötik ittifak riskli tedavi sunumu ile ilişkiliydi. Bu davranış özelliklerine sahip hastalar ek tedavi stratejilerinden yararlanabilir. Çalışmanın sınırlamaları ve klinik uygulama için etkileri tartışılmıştır.

Not: Perseverasyon: Bir sözcük veya sözcük dizisinin hastanın iradesi dışında sürekli olarak kullanılması, tekrarlanmasıdır.

Referans: Brady, F., Warnock-Parkes, E., Barker, C., & Ehlers, A. (2015). Early in-session predictors of response to trauma-focused cognitive therapy for posttraumatic stress disorder. Behaviour research and therapy, 75, 40-47.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS