CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklarda Maruz Bırakma Tedavisinin Kullanımı ve Hatalı Kullanımı

Posted By on February 7, 2019

Bu makale, OKB için maruz bırakma temelli tedavi kullanımını tanımlayıp açıklayacaktır. Bu yaklaşım; korkuyu söndürme amacıyla yapılan, korkulan uyarıcı ile yüzleştirmeyi içermektedir. Bununla birlikte, maruz bırakma DSM-5’te OKB ve ilişkili listelenen bazı psikolojik durumlar için uygulanabilir değildir. Maruz bırakmanın ne zaman kullanımının uygun olduğunu, ne zaman uygun olmadığını ve OKB ve ilişkili bozukluklar ile çalışan terapistlerin, hastalarla çalışırken dikkat etmesi gerekenleri açıklayacaktır. 

Referans: Abramowitz, J. S., & Jacoby, R. J. (2014). The use and misuse of exposure therapy for obsessive-compulsive and related disorders. Current Psychiatry Reviews10(4), 277-283.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu 


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS