CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Travma odaklı bilişsel davranışçı terapi veya EMDR: TSSS olan çocuklarda hangi yöntem işe yarar?

Posted By on January 10, 2019

Uzun süreli olumsuz etkileri önlemek için, travma sonrası stres semptomları (TSSS) olan çocukların tedaviye ihtiyacı vardır. Travma odaklı bilişsel davranışçı terapi (TF-CBT), TSSS’li çocuklar için yerleşik bir tedavi yöntemidir. Ancak, cevap vermeyenler için veya TF-CBT tarafından eğitilmiş terapistler kullanılamıyorsa alternatifler önemlidir. Göz hareketi duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR), diğer yöntemlerin olmadığı yerlerde umut verici bir tedavi yöntemidir. Mevcut randomize kontrollü çalışma her iki tedavinin etkinliğini ve verimliliğini araştırmıştır. Kırk sekiz çocuğa (8-18 yaş) rastgele sekiz seans TF-CBT veya EMDR atandı. Birincil sonuç, Çocuk ve Ergenler İçin Klinisyenin Yönettiği TSSB Ölçeği (CAPS-CA) ile ölçülen TSSS dir. İkincil sonuç, TSSS tanısı alan çocukların ebeveyn raporunu ve eşlik eden sorunlar hakkındaki soruları içermektedir. Tedavi süresince Çocukların Gözden Geçirilmiş Etkinlik Ölçeği uygulanmıştır. İki yöntem arasında fark küçüktür ve istatistiksel olarak anlamlı değildir. Fakat tedavi ediciliği açısından. TF-CBT daha verimli bulunmuştur. Tedavi süresi EMDR için çok ortalama 1-2 seans daha kısadır fakat TF-CBT formülasyon üzerine kurulduğu için için daha yapılandırılmış ilerlemektedir ve buda zaman alan bir durumdur. Bir başka dikkat çekici nokta ise TF-CBT uygulanan çocuklarda eşlik eden semptomlar olan hiperaktif ve depresif semptomlarda düzelme olmuştur. Son olarak EMDR yeni bir yöntemdir ve takip çalışmaları CBT kadar yapılmamıştır.

Referans : Diehle, J., Opmeer, B. C., Boer, F., Mannarino, A. P., & Lindauer, R. J. (2015). Trauma-focused cognitive behavioral therapy or eye movement desensitization and reprocessing: What works in children with posttraumatic stress symptoms? A randomized controlled trial. European child & adolescent psychiatry, 24(2), 227-236.

Saygılarımla,
Psk.Zeynep Ünal


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS