CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Depresyonda Kognitif Terapinin Etkinliğinin Bir Meta Analizi

Posted By on November 18, 2018

Meta-analiz formatında Beck’in depresyon için kognitif terapisinin etkinliği gözden geçirilmiştir.Depresyon tedavi sonucunu ölçen 28 çalışma tanımlanmış ve kognitif terapinin diğer terapötik yöntemlerle karşılaştırması yapılmıştır. Sonuçlar; bekleme listesi (waiting list) veya kontrol grubu, ilaç tedavisi, davranışçı terapi ve diğer psikoterapiler ile karşılaştırıldığında kognitif terapide daha büyük ölçüde değişimin var olduğu kanıtlanmıştır. Değişim derecesi kognitif terapinin terapi süresi veya çalışmalardaki kadınların oranı ile anlamlı bir şekilde ilişkili değildir ve hastaların yaşına bağlı olmasına rağmen, çeşitli yaş gruplarının yeterli temsiliyetinin olmaması bu sonuçları tartışmalı olarak ortaya koymaktadır. Kognitif terapide daha ileri sonuç ve süreç çalışmaları için sonuçlar tartışılmıştır.

Referans: Dobson, K. S. (1989). A meta-analysis of the efficacy of cognitive therapy for depression. Journal of consulting and clinical psychology57(3), 414.

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS