CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Terapistin Yeterliliği ve Depresyon için Bilişsel Terapi Sonuçları

Posted By on November 5, 2018

Bilişsel Terapi Ölçeği (KTS), terapist yetkinliğini değerlendirmek için bilişsel terapi eğitim merkezlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, ancak yeterlilik, bilişsel terapi sonucuyla ilişkili olarak daha önce açıkça gösterilmemiştir.Yeterlilik, ittifak ile terapideki değişim ile ilgili olabilecek süreç değişkenleri ile karşılaştırılmıştır. Depresyon için 30 bilişsel terapi seanslarından rastgele seçilen bir terapi seansı, KTS kullanılarak derecelendirilmiştir. Hem terapötik ittifak hem de terapist yetkinliği sonuçlarla ilişkiliydi. Regresyon analizlerinde ittifak, yeterlilik kontrolü yapılırken sonuçla önemli ölçüde ilişkili kalmıştır. Sonuçlarla olan bu ilişkiler öncelikle danışanlardan ziyade terapistlere atfedilebilirdi. Tedaviyi tamamlamış olan hastalar için sonuç elde edilemeyenlere göre daha güçlü sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Referans: Trepka, C., Rees, A., Shapiro D. A., Hardy G. E., and Barkham, M. (2004). Therapist Competence and Outcome of Cognitive Therapy for Depression. Cognitive Therapy and Research, 28(2), 143–157.

Saygılarımla,

Psk. Deniz Küçükaksu

 

 

 


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS