CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Yardımcı Olmayan Düşünceyi Tanımlamak ve Zorlamak

Posted By on October 22, 2018

Beş Alan modeli, bireylerin bir durum ya da problem hakkında ne düşündüklerini duygusal ve fiziksel olarak nasıl hissettiklerini ve yaptıkları şeyi nasıl değiştirebileceğini gösterir. Beş alan birbirine bağımlıdır, her biri diğerlerine etki eder.  Deneysel araştırma verileri (Williams & Dritschel, 1988; Dalgleish & Watts, 1990), hem işlem tarzlarının hem de düşünme içeriğinin farklı duygusal durumlarda değiştiğini doğrulamıştır. Depresyonu olan hastalar, diğer klinik grup ve kontrollerle karşılaştırıldığında, olaylar hakkında daha olumsuzdur (Hagga ve ark, 1991). Beck ve arkadaşları (1979) olumsuz bilişsel üçlemeyi, benlik, dünya ve gelecek hakkında olumsuz bir bakış açısı ile önermektedir. Bu model aynı zamanda araştırma kanıtlarıyla da desteklenmektedir (Blackburn ve Eunson, 1989). Ayrıca depresyon hastalarında problem çözme becerilerinde bozulma vardır (Nezu ve ark, 1989). Dahası, olumlu anıları akla getirmeleri daha uzun zaman alır ve olumsuz anılara daha kolay erişebilirler (Clark ve Teasdale, 1982). Bu durum, bu tür hastalara, son haftalarda, aksine kanıtlara rağmen, hiçbir şey yapamadıklarını söyleyebildiklerinde ortaya çıkan ortak klinik durumu açıklayabilir. Bu hastalar sadece negatifleri hatırlar ve elde ettikleri şeyleri görmezler. Bu düşünceler, azaltılmış aktivite veya yardımcı olmayan davranışlar gibi değişmiş davranışlara yol açar. (Fox ve ark, 2002).

Referans: Williams, C., & Garland, A. (2002). Identifying and challenging unhelpful thinking. Advances in Psychiatric Treatment, 8(5), 377-386. doi:10.1192/apt.8.5.377

Saygılarımla,

Psk. Zeynep Ünal


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS