CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Davranışçı Terapi’de Terapötik İlişki

Posted By on September 29, 2018

Kognitif davranışçı terapi’ye terapötik ilişkinin rolünü göz ardı ettiği yönünde sık sık eleştiri yöneltilmiştir. Bu makalede; vaka formülasyonunun ve müdahalelerinin, kognitif davranışçı yaklaşımın nedenleri anlamadaki ve terapideki zor durumların üstesinden gelmedeki stratejilerinin güçlü teorik modeli birçok boyutuyla belirtilmektedir. Klinisyen ve hastanın; vaka formülasyonu, onaylama (validation), duygusal filozofi, mağdur direnci, şematik direnç, şematik uyumsuzluk, batık maliyet bağlılığı (sunk-cost commitment) ve kendini engellemenin önemini anlamada nasıl iş birliği yapabileceği gözden geçirilmiştir. Bu faktörlerin ilişkisi hem hasta hem therapist açısından tartışılmıştır. Son 10 yıl boyunca, kognitif davranışçı terapi’de terapötik ilişkinin doğasına ilgi artmıştır (Gilbert, 1992; Safran, 1998; Safran and Muran, 2000; Greenberg, 2002; Leahy, 2001; Gilbert and Irons, 2005; Leahy, 2005; Bennett-Levy and Thwaites, 2007; Gilbert and Leahy, 2007). Kognitif davranışçı terapistler, terapötik ilişkinin; kişiler arası şemalar, erken dönem bağlanma problemleri, duygusal işlemler, onaylamada (validation) ve şevkatte hatalar ve uyumsuz veya direncin altında yatan birçok süreci yansıttığını ileri sürmektedirler. Terapötik ilişkideki kırılmaları çözümlemek; genelde kognitif ve duygusal problemleri değiştirirken ilişkiyi kullanmada gerekli fırsatı sağlamaktadır (Safran, Muran, Samstag and Stevens, 2002; Katzow and Safran 2007). Ampirik olarak desteklenmiş tedavilerde (KDT gibi) şöyle bir risk vardır; terapideki ittifak KDT’de kullanılan teknikler ve protokoller tarafından önceden gösterilebilir, belki de Mahoney’in (1991) ‘’terapi ‘technolatry’ olabilir’’ iddiasına güvenilebilir.

Referans: Leahy, R. (2008). The Therapeutic Relationship in Cognitive-Behavioral Therapy. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 36, 769-777.doi:10.1017/S1352465808004852

Saygılarımla,

Psk. Ayşe Nur Çobanoğlu


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS