CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Sosyal Anksiyete Bozukluğunu Sürdüren Kognitif Faktörler: Kapsamlı Bir Model ve Tedavi Sonuçları

Posted By on March 20, 2018

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB) sık görülen, sıkıntı veren ve uzun süreli bir hastalıktır. Son çalışmalar, bozukluğun sürdürülmesini açıklayabilecek bir dizi psikolojik faktör belirlemiştir. Bu faktörler, SAB’ın kapsamlı bir psikolojik sürdürülme modelinin parçası olarak sunulmuştur. Bu model sosyal kaygının; gerçekçi olmayan sosyal standartlar ve ulaşılabilir sosyal hedefleri seçmede yetersizlikle ilişkili olduğunu varsayar. SAB’lı bireyler, zorlayıcı sosyal durumlarla karşı karşıya kaldıklarında, dikkatlerini kaygılarına yöneltir, kendilerini olumsuz sosyal bir nesne olarak görür, sosyal bir karşılaşmanın olumsuz sonuçlarını abartır, duygusal tepkileri üzerinde çok az kontrole sahip olduklarına inanır ve sosyal becerilerini sosyal durumlarla etkin bir şekilde başa çıkmak için yetersiz görür. SAB’lı bireyler toplumsal aksiliklerden kaçınmak için, kaçınma ve güvenlik davranışları da dahil olmak üzere uyumsuz baş etme stratejileri kullanır. Arından ise olay sonrası ruminasyon izlemektedir. Bu durum ise gelecekte daha fazla sosyal anksiyeteye yol açmaktadır. Bozukluğa özgü olası müdahale stratejileri tartışılmaktadır.

Referans:

Hofmann, S. G. (2007). Cognitive factors that maintain social anxiety disorder: A comprehensive model and its treatment implications. Cognitive behaviour therapy, 36(4), 193-209.

Saygılarımla,
Psk. Gizem Baki


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS