CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Davranışçı Terapide Ev Çalışması Kullanımının Denetlenmesi: Eğitim Gören Terapistin İnançlarının Rolü

Posted By on March 20, 2018

Kognitif Davranışçı Terapide ev çalışmaları için danışanı teşvik etmek ve bu çalışmaları kişiye göre kolaylaştırmak temel bir beceridir. Araştırmalara göre, danışanın terapide ev çalışmalarını tamamlaması ile hastalığında semptomlarının şiddetinin azalmasının doğru orantılı olduğu bulunmaktadır. Terapide yer alan ev çalışmaları danışan tarafından yapılmıyor ise, ne gibi sebepleri olabileceği makalenin içerisinde üç vaka örneği ile anlatılmıştır. Birinci olarak; 50 yaşında depresyonu olan 50 yaşındaki bir danışanın “düşünce kayıt formu” ev çalışmasını tamamlamada güçlük yaşaması ardından, terapistin o duruma özgü kendi düşünce, duygu ve davranışlarını gözden geçirmesinin öneminden bahsedilmektedir. İkinci olarak; ev çalışmaları ile bağlantılı olan “Terapötik İnanç Sistemi”nden (danışan ve terapistin kendileri, birbirleri ve tedavi süreci ile ilgili inançları) bahsedilmektedir. Üçüncü etken olarak ise terapiste özgü bazı şemalar ile sosyal fobisi olan bir danışanın ev çalışmalarının bağlantısından bahsedilmektedir. Özet olarak; ev çalışmalarının tamamlanmaması durumu, danışan ve terapistin bakış açısıyla kavramsallaştırılmalıdır.

Referans: Haarhoff, B., Kazantzis, N. (2007) How to supervise the use of cognitive behavior therapy : The role of trainee therapist beliefs. Cognitive and behavioral practice, 14, 325-332.

Saygılarımla,
Kli. Psk. Gizem Özge Erinç


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS