CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Gençlik için Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi: Topluluk Ortamında Etkinlik

Posted By on March 8, 2018

Mevcut araştırma, toplum düzeyinde çocuk travmatik stresinin travma odaklı bilişsel davranışçı terapinin (TF-CBT) etkinliğini inceledi. Belirli bir travma öyküsü olan (cinsel veya fiziksel taciz, travmatik kayıp veya ev içi veya topluluk şiddeti) ve travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) semptomları olan 78 yaş altı genç (yaşları 7 ila 16), ortalama 10 bilişsel davranışçı terapi oturumu aldı.TSSB semptomları, içselleştirici ve dışa vurum davranış problemleri tedavi öncesi ve ve tedavi bitiminden sonra 3, 6, 9 ve 12. aylık aralıklarla değerlendirildi. Yapılan araştırmanın sonunda, TSSB semptomlarının yanı sıra içselleştirme ve dışsallaştırma sorunlarının, terapi alındıktan sonraki 6 ay içinde (ön-muamele, 3 ay ve 6 aylık değerlendirmeler) önemli ölçüde azaldığını ve bu kazanımları hastaların önlerindeki 6 aylık süreç boyunca da muhafaza ettiklerini ortaya koymuştur (6-, 9 ve 12 aylık değerlendirmeler). Dışa çıkma semptomları takip süresince biraz artmıştı, ancak bu değişiklik istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu bulgular TF-CBT’nin topluluk ortamlarında etkin bir şekilde uygulanabileceğini göstermektedir. Tedavi sonuçları, özel klinik ortamlarında verilen TF-CBT’nin etkinlik çalışmalarında bildirilenlere benzerdi. TSSB semptomlarındaki iyileşmeler ve içselleştirme ve dışsallaştırma sorunları tedaviye başladıktan sonra 1 yıla kadar sürdürülmüştür, ancak semptomların dışa vurumundaki değişiklikler stabildir.

Referans:

Webb, C., Hayes, A. M., Grasso, D., Laurenceau, J. P., & Deblinger, E. (2014). Trauma-focused cognitive behavioral therapy for youth: Effectiveness in a community setting. Psychological trauma: theory, research, practice, and policy, 6(5), 555.

Saygılarımla,
Psk.Ilgaz Ertin


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS