CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

İntihar Girişimini Önlemede Bilişsel Terapi

Posted By on October 22, 2017

İntihar girişiminde bulunan bireylerin tamalanan intiharları oluşturan grupta en büyük riske sahiptirler. Hala birçok araştırma bu risk grubunu önlemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Son zamanlarda intihar girişiminde bulunan yetişkinlerde tekrarlayan intihar girişimlerini önlemek için tasarlanmış 10 seanslık bilişsel terapi müdahalesinin etkililiğini belirlemek amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Bu çalışma, kısa bir psikososyal müdahalenin, çoğu randemize kontrollü çalışmada daha önce bildirilenden daha uzun bir süreyle, 18 aylık bir ara döneme ilişkin intihar girişimleri için tekrarlama oranını azaltabileceğini belirlemek için uygun bir güce sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışmanın psikososyal müdahalesi olarak bilişsel terapi seçilmiştir çünkü intihar davranışlarının psikopatolojik özellikleriyle ilgili klinik araştırmalara dayanmaktadır ve çok çeşitli psikiyatrik bozukluklarda başarılı olduğu gösterilmiştir. BDT’nin bu alanda başarılı olmasının en büyük sebebinin de kişilerin intihar etme sebeplerine inerek bağlı oldukları depresyonu, umutsuzluk hissini çalışır.

Referans;

Brown GK, Ten Have T, Henriques GR, Xie SX, Hollander JE, Beck AT. Cognitive Therapy for the Prevention of Suicide AttemptsA Randomized Controlled Trial. JAMA. 2005;294(5):563–570. doi:10.1001/jama.294.5.563


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS