Warning: include_once(/data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/advanced-cache.php on line 14

Warning: include_once(): Failed opening '/data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/services/vux/lib/php') in /data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/advanced-cache.php on line 14
CBTiSTANBUL » 2016 » May

CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesif Kompulsif Bozukluk için Semptom Sunumu ve CBT’nin Etkisi

| May 5, 2016

Önceki araştırmalar, OKB hastalarını obsesyon ve kompulsiyonlarının içeriklerine göre sınıflandırmışlar (örn: temizleme, kontrol etme vb.), fakat mental kompulsiyonları yeteri kadar incelenmemişlerdir. Bu araştırmada, geniş bir OKB hastası örneklemi kullanılarak 2 farklı çalışma yürütülmüştür (N = 132). Birinci çalışmada, hastalar mental kompulsiyonlar göz önünde bulundurularak semptom sunumu üzerinden katergorize edilmişlerdir. Bunun sonucunda, beş hasta sınıfı belirlenmiştir: zarar verme, kirlenme, istifleme, istenmeyen düşünceler […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS