CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Maruz Bırakma ve Tepki Önlemeyi Kullanarak Dinsel Obsesyonların ve Kompülsiyonların Tedavisi: Vaka Raporu

Posted By on January 25, 2016

Maruz bırakma ve tepki önleme kullanılarak uygulanan CBT, OKB tedavisinde etkili bir tedavidir. Fakat dinsel obsesyonları ve bunlara bağlı kompülsiyonları olan kişiler OKB’nin diğer semptomlarına sahip kişilerden farklı endişelere sahiptirler. Bu makale, dinsel obsesyonları olan bir OKB hastasına başarılı bir maruz bırakarak tepki önleme uygulamasını anlatmaktadır. OKB’nin kognitif ve davranışsal semptomları tedaviye cevap vermekte ve 6 ay sonra yapılan takip seasında iyileşme devam etmektedir. Ayrıca makalede maruz bırakma temelli müdahalelerin rasyonelinin aktarımının ve dinsel obsesyonlarda maruz bırakma egzersizlerinin geliştirilmesinin detayları da tartışılmıştır.

Referans:

Abramowitz, J. S. (2002). Treatment of scrupulous obsessions and compulsions using exposure and response prevention: A case report. Cognitive and Behavioral Practice, 8, 79-85.

Makalenin tamamına aşağıdaki linki kullanarak ulaşabilirsiniz.

https://www.researchgate.net/profile/Jonathan_Abramowitz/publication/
222707473_Treatment_of_scrupulous_obsessions_and_compulsions_using_
exposure_and_response_prevention_A_case_report/links/0fcfd50b651781ca
1a000000.pdf

Saygılarımla,

Ayca Meriçtan


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS