Warning: include_once(/data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/advanced-cache.php on line 14

Warning: include_once(): Failed opening '/data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/services/vux/lib/php') in /data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/advanced-cache.php on line 14
CBTiSTANBUL » Kontrollü Klinik Çalışmada Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun Değerlendirilmesi için CBT’nin Etkililiği

CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kontrollü Klinik Çalışmada Yaygın Anksiyete Bozukluğu’nun Değerlendirilmesi için CBT’nin Etkililiği

Posted By on January 17, 2016

Tasayı anlamaya yönelik yapılan son çalışmalar Yaygın Anksiyete Bozukluğu tedavisinde gelişmelere yol açmıştır. Mevcut çalışma belirsizliğe tahammülsüzlük, tasayla ilgili yanlış inançlar, zayıf problem yönelimi ve kognitif kaçınmayı hedef alarak Yaygın Anksiyete Bozukluğu tedavisini test etmiştir. Birincil tanısı Yaygın Aksiyete Bozukluğu olan 26 hasta, rastgele bir şekilde tedavi grubuna (n = 14) ya da bekleme grubuna (kontrol grubu) (n = 12) paylaştırılmıştır. Hasta ve klinisyen tarafından doldurulan ve diğer önemli ölçekler Yaygın Anksiyete Bozukluğu ve bununla ilgili semptomları değerlendirmek için kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda, tedavi grubunda istatiksel ve klinik anlamda önemli bir değişiklik bulunmuştur ve bu iyileşme 6. ve 12. ayda yapılan takip seanslarında da devam etmiştir. Ayrıca tedavi sonrasında 26 hastadan 20’si (%77) artık Yaygın Anksiyete Bozukluğu tanısı almamıştır. Bunun yanı sıra, belirsizliğe tahammülsüzlük tedavi boyunca belirgin ölçüde azalmış ve iki takip seansında da bu azalma devam etmiştir. Spesifik olmayan faktörlerin tedavi sonucunu öngörmede önemli bir rolü olmasa da gelecekteki araştırmalar için gereklidir.

Referans:

Ladouceur, R., Dugas, M. J., Freeston, M. H., Léger , E., Gagnon, F., & Thibodeau, N. (2000). Efficacy of a cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: Evaluation in a controlled clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 957–964.

Makalenin tamamına aşağıdaki linki kullanarak ulaşabilirsiniz.

http://www.homepage.psy.utexas.edu/HomePage/Class/Psy394Q/Behavior%
20Therapy%20Class/Assigned%20Readings/GAD/Ladouceur00a.pdf

Saygılarımla,

Ayca Meriçtan

 


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS