Warning: include_once(/data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/advanced-cache.php on line 14

Warning: include_once(): Failed opening '/data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase1.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/services/vux/lib/php') in /data/17/3/122/111/3122437/user/3482966/htdocs/cbtistanbul/wp-content/advanced-cache.php on line 14
CBTiSTANBUL » Bilişsel Davranışçı Terapide Tedaviyi Bırakmanın Meta-Analizi; Büyüklüğü, Zamanlaması ve Moderatörleri

CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapide Tedaviyi Bırakmanın Meta-Analizi; Büyüklüğü, Zamanlaması ve Moderatörleri

Posted By on January 4, 2016

Kanıt bazlı tedavilerin ön plana çıktığı bu çağda, bir çok psikolojik hastalığın tedavisi için bilişsel davranışçı terapi (BDT) çok tercih edilen bir seçim. Yine de bu durum BDT’nin hastaların belirsiz davranışlarının önüne geçebildiği anlamına gelmiyor ve hastalar tedaviyi bıraktıklarında çeşitli sorular ortaya çıkıyor. Bu çalışmanın amacı BDT’de tedaviyi bırakma oranları ve zamanlamasıyla ilgili soruları, özellikle tedavi öncesi ve tedavi süresince olan bölümlere bakarak yanıtlamak ve bazı moderatörleri keşfetmek. Çeşitli ruhsal hastalığı olan, BDT tedavisi almış 20,995 katılımcısı olan 115 deneysel araştırmadan tedaviyi bırakma oranlarına bakılan bir meta-analiz çalışması yapıldı. Katılımcıların ortalama %15,9’unun tedavi öncesi, %26,2’sinin de tedavi devam ederken tedaviyi bıraktıkları görüldü. Ayrıca en çok kaybın depresyon tanısı almış hastalarda, e-terapi alan hastalarda, yatan hastalara oranla ayaktan hastalarda ve daha az seans hedefi konmuş hastalarda yaşandığı görüldü. Hastanın yetişkin ya da ergen olmasının, terapistin tecrübesinin ve yayının güncelliğinin tedavi bırakma oranlarında belirgin bir ilişkisi olmadığı görüldü. Sonuçlar diğer yapılan araştırmalar referans alınarak yorumlandı.

 

 

Fernandez, E., Salem, D., Swift, J. K., Ramtahal, N. (2015). Meta-Analysis of Dropout From Cognitive Behavioral Therapy: Magnitude, Timing, and Moderators. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83, 1108-1122.

Saygılarımla,
İlayda Doğu

Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS