CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapide Tedaviyi Bırakmanın Meta-Analizi; Büyüklüğü, Zamanlaması ve Moderatörleri

| January 4, 2016

Kanıt bazlı tedavilerin ön plana çıktığı bu çağda, bir çok psikolojik hastalığın tedavisi için bilişsel davranışçı terapi (BDT) çok tercih edilen bir seçim. Yine de bu durum BDT’nin hastaların belirsiz davranışlarının önüne geçebildiği anlamına gelmiyor ve hastalar tedaviyi bıraktıklarında çeşitli sorular ortaya çıkıyor. Bu çalışmanın amacı BDT’de tedaviyi bırakma oranları ve zamanlamasıyla ilgili soruları, özellikle […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS