CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Davranışçı Terapi ile bağlantılı, problemli mükemmelliyetçilerde kortikal inhibisyon artar.

| January 24, 2015

CBT’nin depresyon ve anksiyete bozuklukların tedavisinde etkili olduğuna dair literatürde pek çok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalara göre CBT korteksteki nöropsikolojik değişimlerle ilişkilidir. Radhu ve arkadaşlarının CBT’nin etkililiğini göstermek için yaptığı bu çalışmada patolojik mükemmeliyetçilerden oluşan iki grup bulunmaktadır:12 hafta CBT tedavisi alan CBT müdahale grubu ve bekleme listesi kontrol grubu. Kortikal inhibisyon deney öncesi ve […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS