CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kötülük görme sanrıları doğrultusunda davranmak: Güvenlik davranışlarının önemi

Posted By on January 11, 2015

Algılanan tehdidi azaltmak niyeti ile yapılan davranışlardan oluşan güvenlik davranışları kötülük sanrıları doğrultusunda davranma konusuna yeni bir bakış açışı sağlıyor. Bu makalenin amacı kötülük görme sanrıları olanlarda bağlantılı güvenlik davranışlarının varlığını ve bu davranışların sanrılarla olan ilişkisine bakmaktır. Sıkça güvenlik davranışlarına başvurmak ile kaygı seviyesi arasında anlamlı bir ilişkiden söz edilmektedir. Şiddet öyküleri ve intihar girişimleri olan hastaların güvenlik davranişlarını daha sık kullandığı gözlemlenmiştir. Güvenlik davranışları ile delüzyonlar doğrultusunda davranmak arasında anlamli bir ilişki varken psikozdaki negatif semptomlarla arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç olarak, bu davranışlar karşı kanıtları işlemlemeyi engeller ve bu sebeple de delüzyonların devam etmesine katkı sağlar.

Asıl adı “Acting on persecutory delusions: The importance of safety seeking“ olan makalenin aslına buradan ulaşabilirsiniz.

Referans; Freeman, D., Garety, P. A., Kuipers, E., Fowler, D., Bebbington, P.E. & Dunn, G. ( 2007). Acting on persecutory delusions: The importance of safety seeking. Behaviour Research and Therapy, 45, 89-99.


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS