CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kötülük görme sanrıları doğrultusunda davranmak: Güvenlik davranışlarının önemi

| January 11, 2015

Algılanan tehdidi azaltmak niyeti ile yapılan davranışlardan oluşan güvenlik davranışları kötülük sanrıları doğrultusunda davranma konusuna yeni bir bakış açışı sağlıyor. Bu makalenin amacı kötülük görme sanrıları olanlarda bağlantılı güvenlik davranışlarının varlığını ve bu davranışların sanrılarla olan ilişkisine bakmaktır. Sıkça güvenlik davranışlarına başvurmak ile kaygı seviyesi arasında anlamlı bir ilişkiden söz edilmektedir. Şiddet öyküleri ve intihar […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS