CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Obsesyonların Kognitif Tedavisi

| January 4, 2015

Bu makale açık kompulsiyonları olmayan obsesyonların doğasını ve yaygınlığını tanımlıyor, bir kognitif modeli ve OCD’yle ilişkili kognitif alanları inceliyor. Bir vaka örneğiyle açık rituelleri olmayan obsesyonlar için yapılan kognitif stratejilerin uygulanmasına dikkat çekiyor. Asıl adı ” Cognitive Treatment of Obsessions ” olan makalenin aslına buradan ulaşabilirsiniz. Referans: Wilhelm, S.(2003). Brief Treatment and Crisis Intervention / […]

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS