CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Düşük-İşlevli Şizofreni Hastalarında Kognitif Terapinin Etkinliğini Değerlendiren Randomize Çalışma

Posted By on December 5, 2013

Aşağıdaki yazı “Randomized Trial to Evaluate the Efficacy of Cognitive Therapy for Low-Functioning Patients With Schizophrenia” başlıklı makalenin abstract kısmından çevrilmiştir:

Kronik şizofreniye sahip düşük-işlevli hastalar; işlerini ve üretkenliklerini kaybetme ve düşük hayat kalitesi gibi etkenlerden dolayı, doğrudan ve doğrudan olmayan yüksek maliyetli bazı tedaviler görmektedirler. Ayrıca, antipsikotik ilaçların ve psiko-sosyal müdahalelerin bu hastalar üzerinde sınırlı bir tedavi etkisine sahip olduğu görülmüştür.

Bu araştırmanın amacı, düşük-işlevli şizofreni hastalarında psiko-sosyal işlevi arttırmak ve negatif semptomları iyileştirmek için 18-ay süren kurtarma odaklı bilişsel terapi programının etkinliğini belirlemektir. Araştırmaya 60 tane nörokognitif bozukluğa sahip, düşük işlevli şizofreni hastası katılmıştır. Araştırma grupları kognitif terapi ve standart tedaviyi birlikte görenler ve sadece standart tedavi görenler olarak ayrılmıştır. Bunun yanı sıra, araştırma sonuçlarını elde etmede Global İşleyiş Değerlendirmesi Ölçeği, Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeği ve Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda, kognitif terapi ile tedavi gören hastaların başlangıçtan bu yana (18 aylık süreç)  göstermiş oldukları global işleyişteki ilerlemeleri, standart tedavi gören hastaların göstermiş olduğu ilerlemeye göre klinik olarak daha anlamlıdır. Ayrıca, Kognitif Terapi alan grupta irade yitimi-hissizlik semptomlarının ve pozitif semptomların (halüsinasyon, delüzyon, deorganizasyon) ortalamasında büyük azalma görülmüştür. Analizlerde yaş değişkeni kontrol altına alınmıştır ve temel antipsikotik ilaçlarda (sınıf veya dozaj) veya araştırma süreci boyunca kullanılan ilaçlarda yapılan değişikliklerde anlamlı bir grup farklılığı olmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak Kognitif Terapi, önemli derecede kognitif bozukluğa sahip, düşük işlevli şizofreni hastalarında fonksiyonel sonuçların, motivasyonun ve pozitif semptomların düzelmesinde klinik olarak başarılı bir yükseliş kaydedebilir.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız: CBT& şizofreni

Referans: Grant, P. M., Huh, G. A., Perivoliotis, D., Stolar, N. M., & Beck, A. T. (2012). Randomized trial to evaluate the efficacy of cognitive therapy for low-functioning patients with schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 69(2), 121-127.


Comments

Leave a Reply

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS