CBTiSTANBUL

Beck Yönelimli Kognitif Terapi

Kognitif Terapi herhangi bir kültüre özgü müdür?

| November 4, 2013

Dr. Emel Stroup, psikiyatrik bozukluğu olan hastaların tanı ve tedavisinde karşılaşılan kültürler arası sorunlarda Kognitif Terapi’nin diğer yaklaşımlardan farkını, 2010 yılında “Cross-Cultural Issues in Cognitive Therapy” adıyla ACT’nin Cognitive Therapy Today dergisinde yayınlanan yazısında ele almıştır. Ekteki pdf dosyasından “Cross-Cultural Issues in Cognitive Therapy” başlıklı bölümün tamamına ulaşabilirsiniz. CTToday Fall 2010

Proudly Powered by WordPress | Theme by The Cloisters | Entries RSS  Comments RSS